Erbjudanden 

Denna stämpel gäller bara för Ögonfransförlängningar ! Stämpla 5 och få 6:e gratis 

                                     Ladda ner appen mobilstämpeln och börja stämpla !

 

                                                 När en kund laddat ner Mobilstämpel-appen och startar den första gången behöver         

                                                  ingenting mer göras än att visa streckkoden för säljaren, som då kan läsa av den.

 

                                                 När kunden fått sin första stämpel visas stämpelkortet i appen. Allteftersom kunden       

                                                 kommer tillbaka och får fler stämplar fylls stämpelkortet på tills det är fullstämplat och det 

                                                 är dags att lösa in det - precis som med traditionella papperskort.

                                                 När ett kort är fullstämplat kan kunden välja att få det inlöst.

                                                 Säljaren läser då av kundens mobil lika enkelt som vid stämpling och det visas tydligt för   

                                                 både säljare och kund att inlösningen har genomförts. Stämpelkortet är då "förbrukat" och 

                                                 nästa gång kunden får en stämpel skapas ett nytt kort.

                                                 När en kund börjar använda tjänsten skapas ett stämpelkonto som är kopplat till kundens     

                                                 mobil. Det går bra att köra så, men vi rekommenderar att man registrerar sig med sin e-

                                                 postadress och väljer ett lösenord. Då kan man logga in på en ny mobil och få tillgång till 

                                                 sina stämpelkort igen ifall man av någon anledning inte kan eller vill använda den gamla

©2019 Rosa katten -Åland