Rosa katten – policys

Vi tar ingen deposition vid bokningen utan litar på att du som kund respekterar och följer våra boknings regler samt att du som kund även lämnar korrekta personuppgifter. 
Det är viktigt för oss att alltid kunna nå dig vid behov.


När du beställer en tid för behandling hos oss, så gör vi ett muntligt avtal. Du förbinder dig att komma till oss vid en i förväg överenskommen tid på din köpta behandling. Vi förbinder oss då samtidigt att reservera denna tid för dig och inte sälja den till någon annan.

Om du som kund är försenad mer än 15 minuter - hinner jag inte bli klar tills nästa kund kommer och du blir tvungen att betala samt boka en ny tid. 
 
Så länge DU inte avbeställer tiden 48h dagen innan, så hinner vi inte sälja den till någon annan. Därför är du betalningsskyldig om du inte följer våra bokningsregler.
 
Ditt behandlingsbelopp är en del av vår inkomst; Löner, hyror, och alla rörelseutgifter skall betalas. Din bokade tid är en del av vår omsättning. När vi reserverar en tid till dig så säger vi nej till någon annan. Därför är det så viktigt att respektera detta, och att reglerna följs.
 
Ringer du så sent som samma dag blir det stora hål för oss med förlorad inkomst. Vi står då här med utgifter som bl a löner för planerad tid som fortfarande ska betalas ut.
 
För att slippa dessa förluster som gör det svårt för oss alla, så debiterar vi fulla priset på det du har bokat.  

Ingen ifrågasätter detta om du skulle gå till läkare, tandläkare eller andra företag. Vi gör alltid vårat bästa för att det ska bli bra för våra kunder, så snälla hjälp oss att slippa dessa tråkiga och onödiga sistaminuten avbokningar